moto_incepatori_examen_moto

S-a publicat Ordinul pentru aprobarea normelor privind Metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica.

Asteptam in continuare Normele privind examinarea.

In ceea ce priveste pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, pe scurt, ordinul dispune:

Pregătirea practică a unui cursant in vederea obtinerii permisului de conducere auto poate incepe numai după ce acesta a finalizat pregătirea teoretică in cadrul unei şcoli de conducători auto autorizate si a depus toate documentele prevăzute.

Durata unei ore didactice de pregăitire teoretica sau practica este de 50 minute.
După fiecare oră didactică de pregătire, se va lua o pauză de 10 minute.
Cu acordul cursantilor, se pot efectua 2 ore didactice de pregătire practică consecutive.
Durata zilnică a pregătirii practice programate pentru o persoană, nu poate depăşi 2 ore didactice.

Pe parcursul derulării activitătilor de pregătire practică in conducerea autovehiculelor, fiecare cursant trebuie sa parcurgă cu autovehicuIul din categoria pentru care solicită pregătirea, cel putin distanta in km. prevăzută in planul de invătământ.

Un cursant finalizează pregătirea in vederea obtinerii permisului de conducere dacă promovează o evaluare sustinută in cadrul şcolii de conducători auto compusă din doua probe, o probă teoretică şi o probă practică.

Pregătirea teoretică se finalizează prin susţinerea si promovarea unei evaluări tip grila, in format electornic, in cadrul şcolii de conducători auto autorizate unde a efectuat pregătirea teoretică.
Pregătirea practică se finalizează prin susţinerea si promovarea unei evaluări practice asemănătoare cu susţinerea si promovarea examenului practic pe care cursanţii il susţin in vederea obţinerii permisului de conducere, în cadrul scolii de conducători auto unde s-a efectuat pregătirea, cu un instructor auto din cadrul acestei scoli de conducători auto.

Pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere se consideră finalizală dacă din documentele scolare, intocmite în condiţiile prezentei metodologii, reiese că persona in cauză:
a) a efectuat în totalitate numărul de ore de pregătire teoretică şi practică stabilite prin contractul de şcolarizare şi evidenţiate in documentele şcolare;
b) a susţinut şi promovat evaluarea tooretică şi practică din cadrul şcolii de conducători auto;
c) indeplineşte condiţiile initiale de admitere la curs.

Perioada de pregătire teoretică şi practică efectuată în cadrul unei şcoli de conducători auto pentru una sau mai multe din categoriile A, A1, A2, AM, B, B 1, B1E, BE nu poate depăşi 6 luni.
In cazul depăşirii termenelor prevăzute, pregătrea teoretică si practică a cursantului in vederea obtinerii permisului de conducere se poate face doar după incheierea unui alt cortract de şcolarizare cu o scoală de conducători auto, pentru un nou curs intreg de pregătire.

După finalizarea pregătirii si promovarea evaluării teoretice şi practice in cadrul scolii, scoala de conducători auto va elibera fisa de scolarizare care se inmânează fiecărui cursant care a absolvit scoala respectivă. Copia acesteia va fi atasată la dosarul fiecărui cursant.

Detalii puteti gasi in monitorul oficial din 13.05.2013 sau pe site-ul www.monitoruloficial.ro