Prezentam pe scurt normele metodologice de examinare pentru categoriile AM, A1, A2, A, ORDINUL privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.

Examinarea se desfăşoară prin susţinerea, succesiv, a probei teoretice şi a probei practice.

Proba teoretică cuprinde un număr diferenţiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie, criteriile de promovabilitate fiind următoarele:
a) pentru categoriile AM, A1, A2 şi A, testul cuprinde 20 întrebări, timpul de soluţionare fiind de 20 minute. Se declară „admis” candidatul care răspunde corect la cel puţin 17 întrebări;

Testele teoretice trebuie sã cuprindă şi noţiuni specifice categoriilor pentru care se susţine examinarea, după cum urmează:
A. pentru categoriile AM, A1, A2 şi A:

 • folosirea echipamentelor de protecţie, cum ar fi: mănuşile, cizmele, îmbrăcămintea şi casca;
 • vizibilitatea motocicliştilor pentru ceilalţi participanţi la trafic;
 • riscurile legate de diferitele condiţii de circulaţie, acordându-se atenţie şi porţiunilor alunecoase de şosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, şinelor de tramvai etc;
 • elementele mecanice legate de siguranţa conducerii auto, acordându-se atenţie şi comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgenţã, curelei de transmisie şi nivelului de ulei;
 • Proba practică – va consta în efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului în poligon şi pe drumurile publice.
  MANEVRE LA PROBA PRACTICA IN POLIGON
  • coborârea motocicletei de pe cric/suportul de sprijin cu motorul oprit şi deplasarea acesteia pe o distanţă de 5 m într-un spaţiu cu lăţimea de 0,5 m, fără ajutorul motorului, mergând alături de vehicul până la locul de plecare. Neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral, nemenţinerea în poziţie verticală pe cele două roţi sau neefectuarea probei se penalizează;
  • mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continuă, cu ajutorul motorului, a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;
  • executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continuă a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre într-un sens şi în celălalt, cu începerea execuţiei din partea stângă a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;
  • deplasarea în linie dreaptă, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distanţe de 50 m într-un spaţiu cu lăţimea de 0,5 m, cu braţul stâng ridicat orizontal. Neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;
  • urcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin. Neefectuarea acestei manevre se penalizează.
  MANEVRE SPECIALE LA PROBA PRACTICA IN POLIGON
  • Accelerare pana la 50 km/h, de la punctul de plecare pe distanta de 47 m, in viteza a II-a sau a III-a;
  • Ocolirea obstacolului cu mentinerea directiei de deplasare;
  • Franare in interval de 16,5 m cu schimbarea treptelor de viteza;
  • Viraj la stanga;
  • Accelerare pana la 30 km/h pe distanta de 30 m;
  • Ocolirea obstacolului cu mentinerea directiei de deplasare;
  • Accelerarea la peste 50 km/h pe distanta de 14 m;
  • Franarea cu frana din fata si frana din spate incepand de la ultimele doua jaloane, pe distanta de 16 m, cu oprire la punct fix (locul de sosire), unde va urca motocicleta pe cric.

  În timpul probei practice, examinatorul verifică următoarele aptitudini şi modul de comportare specifice pentru categoriile A1, A2, A:
  1. pregătirea şi controlul vehiculului din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei. Candidatul trebuie să facă dovada capacităţii de a se pregăti să conducă în siguranţă, prin respectarea următoarelor cerinţe:

  • să fie echipat cu echipamentul de protecţie, cum ar fi mănuşile, cizmele, îmbrăcămintea şi casca de protecţie;
  • să efectueze un control sumar al stării pneurilor, frânelor, direcţiei, comutatorului de oprire în caz de urgenţe, în cazul în care există, lanţurilor, fluidelor precum uleiul de motor, lichidul de răcire şi altele asemenea, luminilor, dispozitivelor reflectorizante, indicatoarelor de direcţie şi dispozitivului de avertizare sonoră;

  2. manevre speciale ce urmează să fie testate în ceea ce priveşte siguranţa rutieră:

  • aşezarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin sau coborârea ei de pe cric/suportul de sprijin şi deplasarea sa fără motor, mergând pe lângă vehicul;
  • parcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin;
  • executarea a cel putin doua manevre cu viteza mica, dintre care un slalom; aceasta ar trebui sa permita evaluarea manevrarii ambreiajului in combinatie cu frana, echilibrul, directia vizuala si pozitia pe motocicleta si pozitia picioarelor pe rezematoarele de picior;
  • executarea a cel putin doua manevre cu viteza mare, dintre care una in treapta a doua sau a treia, la o viteza minima de 50 km/h, si o manevra de evitare a unui obstacol la o viteza minima de 30 km/h; aceasta ar trebui sa permita evaluarea competentei privind pozitia pe motocicleta, directia vizuala, echilibrul, tehnici de mentinere a directiei si de schimbare a vitezelor;
  • franare: se executa cel putin doua exercitii de franare, inclusiv franarea de urgenta la o viteza minima de 50 km/h; aceasta ar trebui sa permita evaluarea competentei privind manevrarea franei din fata si a franei din spate, directia vizuala si pozitia pe motocicleta.
  • Proba practică de conducere a motocicletei în poligon este promovată de candidaţii care parcurg traseul în cel mult 3:30 minute şi nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.

   Proba practică în poligon pentru categoria AM

   Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate având dimensiunile şi dotările conform schiţei prevăzute în anexa nr.5 (aceleasi cu cat. A1, A2, A), cu executarea probelor prevăzute în anexa nr.6 (manevre la proba practica in poligon), sfârşitul probei consemnându-se la momentul ajungerii în punctul „Sosire”.

   Proba practică de conducere a moped-ului în poligon este promovată de candidaţii care parcurg traseul în cel mult 2 minute şi nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.

   Candidatul este declarat respins, indiferent de numarul greselilor acumulate sau de timpul scurs pentru efectuarea probelor practice in poligon, daca:
   — a cazut cu motocicleta;
   — nu a respectat „traseul” in poligon;

   PROBA PRACTICA DE CONDUCERE A VEHICULULUI PE DRUMURILE PUBLICE

   În timpul probei practice de conducere a vehiculului pe drumurile publice, examinatorii urmăresc modul de comportare a candidaţilor, în funcţie de categoria vehiculului, după cum urmează:

   Aptitudini şi mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile A1, A2 şi A:

   • să părăsească un loc de staţionare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum lateral;
   • să folosească drumuri drepte, să întâlnească vehicule, inclusiv în pasaje înguste;
   • să abordeze curbe;
   • să pătrundă şi să traverseze intersecţii şi joncţiuni;
   • să schimbe direcţia: să vireze la dreapta sau la stânga, să schimbe banda de circulaţie;
   • să intre/să iasă de pe o autostradă sau un drum similar, dacă este cazul; să treacă de pe banda de accelerare/ieşire pe banda de decelerare;
   • să depăşească alte vehicule, obstacole, maşini staţionate, să fie depăşiţi de alte vehicule, dacă este cazul;
   • să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel, staţii de autobuz-tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tunele;
   • sã fie precauţi şi să ia mãsurile de siguranţă înainte de coborârea de pe vehicule.
   • sã dea prioritate ori de câte ori este cazul
   • sã respecte indicatiile date de politistul examinator
   • Proba practică de conducere a motocicletei pe drumurile publice este promovată de candidaţii care nu au cumulat mai mult de 21 puncte de penalizare.
    Rezultatul examinării se consemnează, pentru fiecare probă susţinută, prin calificativul „admis” sau „respins”.

    Sursa: www.mai.gov.ro