moto_incepatori_poligon

Cel mai recent proiect MAI privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile A1, A2, A este suspus dezbaterii publice timp de 10 zile, incepand de astazi.
Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail [email protected], în termen de 10 de zile.

Susţinerea probei practice se realizează astfel:

  • numai în poligon, pentru autovehiculele din categoria AM;
  • în poligon şi traseu, pentru autovehiculele din categoriile A1, A2 şi A;
  • numai în traseu, pentru autovehiculele din categoriile B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv.

Candidaţii la obţinerea unui permis de conducere din categoria AM, care fac dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislaţie rutieră specific conducerii mopedelor pe drumurile publice în cadrul unei unităţi autorizate, se pot prezenta la examen fără să mai facă dovada absolvirii unei şcoli de şoferi.

Totodată, la susţinerea probei practice în traseu pentru categoriile A1, A2 şi A, candidatul va conduce însoţit, pe acelaşi vehicul, de un instructor din cadrul unităţii autorizate.
Examinatorul supraveghează candidatul dintr-un autovehicul aparţinând unităţii autorizate şi condus de un angajat din cadrul acesteia, iar comunicarea dintre examinator şi candidat se realizează prin intermediul mijloacelor tehnice de radiocomunicaţii.

In mentiunile de omologare a motocicletelor de scoala, este specificat ca pentru examinarea la categoria A2, motocicleta trebuie sa aiba minim 400 cmc, iar pentru categoria A, minim 600 cmc.

Proiectul supus dezbaterii publice, întregeşte procedura de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere cu reglementări vizând examinarea candidaţilor la obţinerea permisului de conducere din categoria AM (mopede), ca urmare a includerii acestora în categoria autovehiculelor, respectiv procedura de examinare în traseu a conducătorilor de vehicule din categoria A, A1, şi A2.

Potrivit proiectului de act normativ, promovarea probei teoretice (calificativul „admis”) permite susţinerea succesivă a probei practice pentru o perioadă de un an de la data absolvirii cursurilor de pregătire teoretică şi practică; în cazul nepromovării probei practice (calificativul „respins”), aceasta poate fi reluată, fără susţinerea probei teoretice, după cel puţin 15 zile de la data obţinerii calificativului şi prezentarea dovezii efectuării a 6 ore de pregătire practică.

Sursa: www.mai.gov.ro, secţiunea Transparenţă decizională.