moto_incepatori_amenda

Valoarea punctului amenda a crescut.

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 52 din 23 ianuarie 2013, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 23 din 22 ianuarie 2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Potrivit dispoziţiilor art. 1 din actul normativ mai sus menţionat, începând cu data de 1 februarie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 750 lei lunar. Având în vedere dispoziţiile art. 98. alin (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului, rezultă faptul că punctul-amendă în intervalul 01.02-30.06.2013 este de 75 lei.