moto_incepatori_farul_aprins

Noua legislatie rutiera are ca scop principal imbunatatirea sigurantei in trafic

Dorindu-se creșterea siguranței participanților la trafic vulnerabili, în special a motocicliștilor, în cazul cărora statisticile privind accidentele sunt îngrijorătoare, legea 203/2012 stabileste o noua clasificare a categoriilor de permise de conducere:
 1. categoria AM: moped – vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric.
 2. categoria A1:
  • motociclete cu cilindree maximă de 125 cmc, cu puterea maximă de 11 kW şi cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg;
  • tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW; triciclu – autovehicul cu trei roţi dispuse simetric, a cărui viteză maximă prin construcţie depăşeşte 45 km/h, care este echipat cu un motor având o cilindree de peste 50 cmc, în cazul unui motor cu ardere internă, sau cu un motor electric cu putere nominală continuă ce depăşeşte 4 kW.
 3. categoria A2: motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;

 4. categoria A: motociclete cu sau fără ataş şi tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW;

 5. categoria B1: cvadricicluri a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice şi care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 15 kW;
 6. categoria B:
  • autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;
  • ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
  • ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, dar are mai mult de 3500kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg, numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de formare în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule.
  • Triciclurile cu motor având o putere de peste 15 kW pot fi conduse şi de către deţinătorii permiselor de conducere categoria B, cu condiţia ca aceştia să aibă vârsta de 21 de ani împliniţi.
 7. categoria BE: ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg;

Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:
a) 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1;
b) 18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;
c) 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puțin 2 ani de conducere a motocicletelor categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A;
d) 21 de ani împliniţi pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 şi D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A;
e) 24 de ani împliniţi pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb şi Tv.

Informatii despre restul categoriilor se pot gasi pe pagina oficiala MAI, directia permise si inmatriculari.